Uploaded by

8 hetes vércukor diéta, Dr. Michael Mosley - A 8 hetes vércukordiéta (új példány) -

Nem fokozatosan ért minket utol.

8 hetes vércukor diéta

Az emberek egy kicsit meghíztak a háborri utáni években, de a trilsirlyosság a as 8 hetes vércukor diéta elején elképesztó mértékben megugrott: egyetlen generáciő alatt végigsoport a bolygÓn' A világ legkovérebb emberei ma pél- dául MexikÓban, Egyiptomban és Szatid. Arábiában élnek. Kínában és Vietnamban, amelyek még aránylag sovány népességorszá- gok, kevesebb mint 40 év alatt megháromszorozídotÍ' a trílsrilyos felnottek száma.

A gazdag, fejlett országokban jelenleg az ameri. Ezekben az országokban az utÓbbi három évtizedben a férfiak és nók 8 kilÓt szedtek fel ami egy kozepes bórond sirlyanagyrészt deréktájra.

8 hetes vércukor diéta

A gyerekek kiilontjsen nagy kockázatnak vannak kitéve. Régen a gyerekekné k. Manapság egy hiirornéves arnerikai krlzott. L]helyctt a diabétesz és a tulsÚrlyr. A tulsiilyos anyaik egyre nagyobb cse csemokct harc ne nr tervczett kiirretkezrnelnyc volt.

Flashback Friday: The Best Diet for Diabetes

Abbarr az icl ben ez- a betcgség aratott az llgyestllt Álla- az ítszogumit' I]ár a kerek idorrlok clics ítésesok szcmpontbÓl kí- mokbart' így a rcndkívirl bcÍolyásos Amcricatl IJcart Association vánatos válasz volt az irreálisan sovány szupcrmodel]ekre, Szonl - írgy d ntott néhány' kc{sobb gyengének bizonyult érv alapján, htlgy rri tény, hogy a rossz helyen lévo hájrrak komoly kovetkezményci háborÍrt hirdct a telítctt zsírsavak ellen.

I,c a steakkel, 3 r,ajjal, a tei- vannak. A nyilvánvalo váIasz az,hogy tobbet esziink.

8 hetes vércukor diéta

Az citvenes években készített egy tanulmáIryt, novekedését. Az igaziirr nagy feifutás, ami l hogy az amerikai férÍiak, akik rengeteg kaltiriát fogyasz,tottak zsír- btrnkezd dott, a szénhidrátok, kr-ilclnosen a finonított gabonák b l' jÓval va]Ószín blren fogrrak szívbetegségben meghalni, nrint fogyasztásában voit: csupán l5 év alatt elképesz,t en sokkal,20 a japán férfiak, akik kevés zsírt ettek.

A kapcsolat világosnak és százalékkal ugrott rneg.

Dr. Michael Mosley - A 8 hetes vércukordiéta (új példány) -

Az Anterican lawnal of Clinical Nutrition lapban megjelent ta- Azt a tényt, hogy ajapánokjÓval kevesebb cukrot és feldolgo- nulmányr, amely tlsszevetettc, mit ettek az aurrerikaiirk a legutÓbbi Zott ételt f-ogyasztanak' Ancel Keys nem vette figyelembe.

A dia- Keys rnunkájára, és teljes komolysággal cIkczdte a zsírellenes kam.

8 hetes vércukor diéta

Eltartott egy darabig, mire beindult, de az las évekre eZ ncm erednlényezte azt. Széles korben elterjedt, volt, lrogy anlikor az élelnliszergyártők kir'ontlik a zsírt, cukorrarl hogy ha az ember zsírt eszik, att l cihízik.

A zsír nrinden grammja pÓtoiták, hogv az élclmiszcr ízletesebb lcgyen. A hivatásos orvosok ís lelkesen kreá]tak vagy támogattak zsír- Mintha az enrberek azt gorrdolták volna, hogy ha egy ternrék szcgény diétákret.

Az édesapám kipr bált néhárryat, és mindegyik. Csak az volt a baj, hogy szerínte Iehetetlen tcíle. I],zzelnem volt egyecliil. A z,sírszegény diéta a szénhiclrátcik lbgyasztáslrt l, és az egylk vezeto táplálkozásí szak- sikerérrek aránya alacsony volt, még akkor is, ha szigorÍran fel- érto, Jear'r Ma1,g1 azt mondta, hogy ha szénhiclrátszegérry diétát ír' i. Ti- En l98O-ban az orvosi egyetemre jiirtam, akkor javában folyt zc.

Rit- toilorzott, hogy részt vegyenek egy vélet1enszerr. Az alanyok fele hagyományos kezelést kapott' a másik felét anrik ugyan rrem ízlettek, de biztos voltam benne, hogy jr5t tesz- pedíg zsírszegény diétára fogták.

Jelenlegi hely

A szénhidrátok és az inzulin Dr. A hasnyálmirigy erre inzulintermeléssel kítja' Noveli a zsírsejteket. Minél tcjbb az itlzulitr, annál tobb a zsír. Az inzulir-r cgyik fó feladata, lrogy a magas vércukorszintet Azza7 érvel, hogy a Ítíoka, amiért az ut bbi 30 évbcn nlegc1ttp- levigye, és czt rigy éri el, hogy segítaz energiaéhes sejteknek, pél- lliződott a t lsírlyossi'ig, hogy a sze rvczetitr-rk j val tobb irlzLrlirrt dául az izornzatban, felvenni a cukrot.

Sajnos az egészségtelen étrend és a passzív életmÓd sok év alatt A modern kor étrerrcljét okolja, irt-tri cukorban és 1rnonlított inzulitrrezisztenciához vez,ethet. Ez azt jelenti, hogy a szervezetiink szénhidrátban gazdag, és felpumpálja az inz,u inszintiirrket.

A vércukorszint felfelé érvet számos más vez,eto trils lyszakérto rs tárnogatja, kiiztiik clr. I]gy idó mr.

Hozzászólások 0 Dr. Michael Mosley, az módszer, illetve a Böjtdiéta című bestseller szerzője egészen új módon közelít korunk egyik legnagyobb csendes járványához — a magas vércukorszinthez. A ma fogyasztott ételek magas cukortartalmúak, a bennük lévő szénhidrátok könnyen felszívódnak, így nemcsak hízlalnak, hanem jelentősen növelik a 2-es típusú cukorbetegség, az agyvérzés, a demencia, a rák vagy az életen át tartó gyógyszerszedés kockázatát. Az Egyesült Királyságban a felnőttek több mint harmadának magas a vércukorszintje, és a legtöbben nem is tudnak róla.

Flere's Why',s, azaz, Mindig éhes? Ennek amelyben a finomított szénhidrátokra nrutatr-rak rá ,Az anlcrikai az az eredménye, hogy mikozben az lnzulinszint megnó, egyre étrendben lévó egyre novekvó menrryiségií és fcldolgozotl szénlrid- tobb energia jut a zsírtartalékba. MinéI magasabb az inzulinszint, 8 hetes vércukor diéta megnovelték az inzulinszinteket, a zsírsejteket tulzott ralrtá. Luclwigra érdemes hailgatni, mert sok évig vezette a tril. Az egylktanulmány. Az egyik instant zabpehely volt tejjel és cukorral' A nrásodik hagvonlányos, ícIdolgozatlan Regge i: gabonapehely, mufÍin, kávé tÓbb csésze.

A harmadik tojásos Ebéd: hamburger, pizza, sÜ t krumpIi, szénsavas Üdíto.

8 hetes vércukor diéta

Vacsora: két dupla Sajtburger, nagy sÜ t krump l, ÜditŐ, ha. A legrosszabb reggeJi az instant zabpehely volt' Miután a firik zafe é a kocsiban.

Értesítés kérése

Ne m arró r"lan sző,hogy ne tudnánk, hogy hormon, az adrenalin megugrása kísérte. A fi természetes étvágycsökkentők fáradtak, éhesek az óriási zacski bonbonok csa ád j kiszere ések. Vagy hogy az és ingerultek voltak. Ebédre elképesztóen sokat, kalÓriát ettek, áfonyás ,ru[[rr nem szárníl bc c a napi ot 8 hetes vércukor diéta dsé9 gyrtno cs tobbet, mint irzok, akik omlettet reggeJiztek.

Még vagy gabonapelyhet eszem reggelire, már délelrjtt éhes leszek, ha akkor is, ha az egyik pi anatban Íc u'1odunk tolÜk, a kÓvet.

Michael Mosley Dr. Michael Mosley, az módszer, illetve a Böjtdiéta című bestseller szerzője egészen új módon közelít korunk egyik legnagyobb csendes járványához - a magas vércukorszinthez. A ma fogyasztott ételek magas cukortartalmúak, a bennük lévő szénhidrátok könnyen felszívódnak, így nemcsak hízlalnak, hanem jelentősen növelik a 2-es típusú A ma fogyasztott ételek magas cukortartalmúak, a bennük lévő szénhidrátok könnyen felszívódnak, így nemcsak hízlalnak, hanem jelentősen növelik a 2-es típusú cukorbetegség, az agyvérzés, a demencia, a rák vagy az életen át tartó gyógyszerszedés kockázatát.

Smietana ujságko Chicagóban Erte mes, Tnmagát kissé Ilgy nrásik tanulmányban7 Ludwig 2l trilsrilyos fiata. Iembert a lu l becsÜ lo, kozéposztá ybeli fi cko, két tizenéves gyerekkefogott diétára, zsirszegényre Vagy szénhidrátszegényre. Bár pon. A munká;a Stresslcs volr, cs aggódolt a íe Iesége mi gény diétát hogyan fogyjak fenékről. Ez kori.